LT News - шаблон joomla Оригами

28 February

โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) ด้านการตลาด “การตลาดเข้าใจง่าย”

Written by 

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) ด้านการตลาด เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 01602 ชั้น 6 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมี ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณเมริยา ค้ำกูล จากบริษัท ฟิลิกซ์ คอสเมติก จำกัด (นำเข้า – ส่งออก จำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงาม ทั้งแบบ online และ offline) เจ้าของเพจเฟสบุ๊ก Mayriya Mari การตลาดเข้าใจง่าย มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การตลาดเข้าใจง่าย” และ “ความมหัศจรรย์บนโลกออนไลน์” วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางวิชาการ ได้รับความรู้ทางการตลาดที่ทันสมัย และมีแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมฟังบรรยาย

Read 614 times Last modified on Friday, 28 February 2020 08:23
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th