LT News - шаблон joomla Оригами

24 January

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 8

Written by 

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 7 คน ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและสามารถคว้ารางวัล ในโครงการสัมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2563 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกอบด้วย

1. นายพชรพล สามชม นักศึกษาสาขาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม

ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมที่ 5 การประกวดผลงานสหกิจศึกษา ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. นางสาวสุทธิดา อำพันสุรินทร์ นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ

ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมที่ 2 การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและประกวดสื่อ

หัวข้อ ไอคอนสยามนวัตกรรมการค้าปลีก 4.0

3. นายระพีพัฒน์ สุรพัฒน์ นักศึกษาสาขาการบัญชี

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมที่ 2 การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ

หัวข้อ ไอคอนสยามนวัตกรรมการค้าปลีก 4.0

4. นางสาวศิริพร แสวงดี นักศึกษาสาขาการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมที่ 6 การประกวดผลงานบัณฑิตนักปฏิบัติ (ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)

5. นางสาววริศรา สมพิเศษศักดิ์ นักศึกษาสาขาการตลาด

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมที่ 5 การประกวดผลงานสหกิจศึกษา ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ

6. นางสาวสุดารัตน์ เทียมจันทร์ นักศึกษาสาขาการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมที่ 1 การประกวดเขียนแผนธุรกิจเพื่อสังคม

ผลงาน ผลิตภัณฑ์แปรรูปพลาสติกเป็นเส้นใยผ้า แบรนด์ PO

7. นางสาวชุติสุกานต์มณี ประดิษฐ์ผล นักศึกษาสาขาการจัดการ-การจัดการทั่วไป

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมที่ 1 การประกวดเขียนแผนธุรกิจเพื่อสังคมผลงาน หมอนกรวดทรายคั่วเกาลัดเพื่อสุขภาพ แบรนด์ หมอนเกาลัด

Read 696 times Last modified on Friday, 24 January 2020 10:44
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th