LT News - шаблон joomla Оригами

ba.admin

ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ Green Impact คลิก.. พลิกประเทศ กับการประกวดรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยมีผลงานของนักศึกษาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 14 ทีม สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานทั้งหมด 10 ทีม และสามารถกวาดรางวัลที่ 1 – 3 มาครองได้ทั้งหมด โดยประเภทการประกวดผลงานนักศึกษา รางวัลชนะเลิศได้แก่ กลุ่มลิปสติกลดความอยากในการสูบบุหรี่ ประกอบด้วย นายเมธัส ตั้งจิตเจษฎา นางสาววิมลสิริ อุดมธรรมกิจ และนางสาว มาริสา กรุงศรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มเครื่องตัดต้นลำพัน ประกอบด้วย นางสาวนวลอนงค์ บุญปลื้ม นางสาวภาวิณี คำพะนา และนางสาวสุพัตตรา เปนะนาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กลุ่มโครงการ Fruit crackers ประกอบด้วย นางสาวปพิชญา บุญตาม นางสาวศิริณญา กรึมกระโทก และนายอัครพนธ์ ปิ่นสันเทียะ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ที่สามารถคว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวดผลงานในครั้งนี้

ข้อมูล: สาขาวิชาการตลาด, เพจ พลิกประเทศ.com
ข่าว/เรียบเรียง: อติโรจน์

ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 95 ปี National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน ร่วมประชุมวิชาการและร่วมเสวนาในหัวข้อ Impact Summit: Global Connection & Global Learners ระหว่างวันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามบันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยที่ได้มีการลงนามกันเกี่ยวกับเรื่องของวิชาการและวิจัย การส่งอาจารย์ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และการฝึกงานของนักศึกษาระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา สาขาการจัดการ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “An innovation of industrial research for enhancing manufacturing industry’s capability” ที่สาขาการจัดการอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 60 คน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และร่วมปรึกษาหารือถึงความร่วมมือระหว่างคณะในเรื่องของวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกันในอนาคต

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการสำเภาฟ้ากีฬาสัมพันธ์ เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ระบิล พันภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาภายในคณะฯ ของนักศึกษา แบ่งเป็นประเภทกีฬาฟุตซอล กีฬาพื้นบ้าน วิ่ง 11 ขา การแข่งขันกรีฑาระยะทาง 100 เมตร ชาย/หญิง 200 เมตร ชาย/หญิง 400 เมตร ชาย/หญิง 800 เมตร ชาย/หญิง และการวิ่ง Fun Run ซึ่งเป็นปีแรกที่จัดขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมวิ่งได้ มีทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทั้งภายในและนอก เข้าร่วมวิ่งกว่า 200 คน และปิดท้ายด้วยวงดนตรี สร้างความสุข และสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานและคณะผู้จัดงาน

กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขานครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs)” ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม AccRevo (โปรแกรมบัญชีออนไลน์) และโปรแกรม JUBILI (โปรแกรมงานขายหน้าร้าน) โดยวิทยากร คุณนวลศิริ วรเมธาวิวัฒน์ ผู้แทนจากบริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด และคุณยุทธนา วิชาฮาด ผู้แทนจากบริษัท บิลค์ วันกรุ๊ป จำกัด โดยมีผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมิน 7ส จากคณะกรรมการ ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2562 แบ่งเป็นการตรวจประเมิน 7ส วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.จิตนภา สมบูรณ์ศิลป์ จากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ นางกัญญาภัค เอียการนา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนางสาวนงลักษณ์ อ่องสันเทียะ จากสำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย ทำการตรวจประเมินสำนักงานคณบดี สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการเงิน และตรวจประเมิน 7ส วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์ วงศ์ศรีใส จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ นางสาวจิราพัชร จิวาลักษณ์ จากวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ และนางอรพรรณ เชื่อดี จากกองบริหารงานบุคคล ทำการตรวจประเมินสาขาวิชาระบบสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการตลาด ผลการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สโมสร​นักศึกษา​คณะบริหาร​ธุรกิจ​ ได้จัดโครงการ​ Big​ Cleaning​ Day​ ประจำปีการศึกษา​ 2562​ ใันวันพุธที่​ 13​ พฤศจิกายน​ 2562​ โดยได้รับเกียรติจาก​ ดร.ระบิล​ พ้นภัย​ คณบดีคณะบริหาร​ธุรกิจ​ เป็นประธานในพิธี​ โดยภายในงานได้มีกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่​ โดยรอบอาคารคณะบริหาร​ธุรกิจ​ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรและนักศึกษา​ ที่ได้ร่วมกันปรับปรุงและทำความสะอาดพื้นที่อาคารคณะบริหาร​ธุรกิจ​

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย กำหนดจัดโครงการ “โครงการจัดสอบหลักสูตร ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (P 1)”  ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ที่สนใจในหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป ได้รับใบอนุญาตในการเป็นผู้แนะนำการลงทุน ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01301 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีนักศึกษาและบุคลากรภายนอกให้ความสนใจเข้าร่วมสอบเพื่อรับใบอนุญาตในการเป็นผู้แนะนำการลงทุน กว่า 80 คน

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาการบัญชี ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 Professional Competence for Learning Society ณ ห้องตะโกราย 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แบ่งเป็นบทความวิจัยดีเด่นและการนำเสนองานวิจัยในรูปแบบของโปสเตอร์ โดยมีคณะกรรมการตัดสินผลงานวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกจำนวน 10 ท่าน ได้แก่ คุณจุรีพร อัศวอิทธิฤทธิ์ จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา อาจารย์ศรัณย์พร รักษาพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คุณสายฝน วิลัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ผศ.ดร.ปฏิมา ถนิมกาญจน์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ อาจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ หัวหน้าสาขาการเงิน อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ธงไชย อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี อาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชไพโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาการเงิน อาจารย์พรสวัสดิ์ สิงห์ยาม อาจารย์ประจำสาขาการเงิน และอาจารย์นิลุบล ด้วงนิล อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ ซึ่งมีผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมทั้งสิ้น 40 ผลงาน โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นจำนวน 7 ผลงาน และรางวัลนำเสนองานวิจัยดีเด่น (ภาคโปสเตอร์) จำนวน 5 ผลงาน

สาขาวิชาการจัดการ ได้ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 2 ท่าน ได้แก่ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนวงศ์ รัตนวราห์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการตักบาตรคณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณลานเฟื่องฟ้า อาคารคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งวัฒนธรรมชาวพุทธ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดสระบัวเกลื่อน จำนวน 9 รูป รับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้งจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจกว่า 200 คน

Page 1 of 18