LT News - шаблон joomla Оригами

25 June

ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ร่วมกับ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตร Microsoft Advance Power Point

Written by 

ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ (Business Academic Service Center: BASC) ร่วมกับ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ได้จัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของบริษัทในหลักสูตรการอบรมโปรแกรม Microsoft Advance Power Point ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01312 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีอาจารย์ศศิวิมล กอบัว อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน มีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 21 คน เมื่อจบการอบรมหลักสูตร ได้จัดให้มีการมอบประกาศนียบัตร โดย อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรมทุกคน

Read 515 times Last modified on Tuesday, 25 June 2019 11:01
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th