LT News - шаблон joomla Оригами

23 November

กิจกรรม ACC Campus Recruitment

Written by 

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดกิจกรรม ACC Campus Recruitment ขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อภาคการศึกษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมโครงการแบ่งปันเพื่อเปิดรับประสบการณ์จากบุคลากรบริษัทฯ ที่มีความรู้เทคนิคทางด้านงานบริการ อีกทั้งเป็นแรงผลักดันให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาจะได้พบกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อีกทั้งยังเป็นการเปิดมุมมองใหม่ ๆ กับงาน AIS Contact Center อีกด้วย

Read 627 times Last modified on Friday, 23 November 2018 08:29
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th