Loading...
หน้าหลัก2021-04-01T12:45:46+07:00

คณะบริหารธุรกิจ

มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ในการผลิตบุคลากร นักปฏิบัติทางด้านบริหารที่มีความชำนาญ ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตสำนึกในการสร้างคุณค่าแก่สังคมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ข่าวอัพเดท

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมบุญสงกรานต์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

By |April 9th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมบุญสงกรานต์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย วันที่ 8 เมษายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ [...]

คณะบริหารธุรกิจ มอบใบประกาศนียบัตรให้กับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่น

By |April 9th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

คณะบริหารธุรกิจ มอบใบประกาศนียบัตรให้กับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่น วันที่ 8 เมษายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรผู้มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่นให้กับบุคลากร [...]

สาขาระบบสารสนเทศ จัดอบรมให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน

By |April 1st, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาระบบสารสนเทศ จัดอบรมให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน วันที่ 30 มีนาคม 2564 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ [...]

ทำไมต้องเลือกคณะบริหารธุรกิจ ?

คณะบริหารธุรกิจ มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากมาย พร้อมหลักสูตรใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนในสาขาที่มีความทันสมัย ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสายงานโดยตรง

เรานำเสนอแพ็คเกจการฝึกอบรมที่หลากหลายในสาขาวิชาต่างๆและสามารถเสนอโอกาสในการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณได้ดีที่สุด หากนั่งอยู่ในห้องกับครูฝึกและมีโอกาสพูดคุยกับผู้เรียนคนอื่น ๆ ฟังดูดีสำหรับคุณเราสามารถเสนอสิ่งนี้ได้ หากคุณต้องการเรียนในเวลาของคุณเองและด้วยความเร็วของคุณเองสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกของเรา

หากคุณต้องการเรียนในเวลาของคุณเองและด้วยความเร็วของคุณเองหนึ่งในแพ็คเกจอีเลิร์นนิงของเราอาจเหมาะกับคุณ มีทางเลือกที่สามซึ่งคุณชอบเสียงของทั้งคู่ แต่อาจไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งหมดได้นี่คือเมื่อการเรียนรู้แบบผสมผสานกลายเป็นของตัวเอง

Go to Top