Developed by JoomVision.com
banner
banner

พิธีลงนามความร่วมมือและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

Read more...

นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาตรี

Read more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฟังสัมมนา ฟรี!!!
ฟังสัมมนา ฟรี... หัวข้อ เล่าแบรนด์อย่างไร ให้เป็นเรื่อง บรรยายโดย อาจารย์ชนินทร์  วิศาลบูชนีย์ ในวันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 08.00 น. ณ อาคาร 35 ชั้น 3 ห้องตะโกราย 1 (500) ที่นั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอ
Read More 100 Hits
โครงการภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกับการเขียนผลงานทางวิชาการ
  โครงการภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกับการเขียนผลงานทางวิชาการกิจกรรมที่ 1 อบรมความรู้การเขียนผลงานทางวิชาการในวันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 17.00 น.ณ ห้อง 01901 อาคารคณะบริหารธุรกิจ
Read More 123 Hits
การอบรมเชิงปฎิบัติการ
การอบรมเชิงปฎิบัติการ "การสอนทำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยสื่อดิจิตอล" รุ่นที่ 1 โดยวิทยากร อาจารย์กฤษณพล เกิดทองคำ อาจารย์รัฐพรรัตน์  งามวงศ์  อาจารย์สุดา  ทิพย์ประเสริฐ  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจการทำการตลาดด้วย SEM
Read More 200 Hits
เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที(ระดับ IP)
  1. โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ITPE เป็นอีกแนวทาง เพื่อปรับใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน IT Competencies บุคลากรสายงาน IT และ Non-IT รวมทั้งใช้ประกอบการสรรหา คัดเลือก เลื่อนขั้น ปรับตำแหน่ง ของบุคลากร อีกทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการเ
Read More 248 Hits

ข่าวกิจกรรม

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ (ITPE)
นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2559 เพื่อรับใบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) จำนวน 28 คน ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ
นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศเข้ารวมแข่งขัน โครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ภายใต้แนวคิด "Century fo Play & Learn Pearn & Share" วันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ได้จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 - 6 เมษายน 2559 ณ ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ และเปิดโล
พิธีลงนามความร่วมมือและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
พิธีลงนามความร่วมมือและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รศ.ดร.สุวัฒนา  ตุ้งสวัสดิ์ และ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย รศ.ดร.พิทักษ์  ศิริวงษ์ และศึกษาดูงานการจัดกา

ข่าวการศึกษา

รับตรง โควตา มทร.อีสาน นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 โควตา อ่านเพิ่มเติม
Read More 2001 Hits
โครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ
โครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ นักศึกษาท่านใดสนใจที่จะสมัครทำงานโดยมีรายได้พิเศษ  ชั่วโมงละ 35  บาท  สามารถดาวโหลดเอกสารใบสมัครได้  แล้ส่งที่งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ชั้น  2  กองพัฒนานักศึกษา  ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวัน
Read More 409 Hits
ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
Read More 865 Hits
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา ระดับ ปวส ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา ระดับ ปวส ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา   ( ชำระเงินค่าธรรมเนียมค่าเพิ่ม-ถอนรายวิชา ที่งานการเงิน อาคาร 19  ชั้น  2
Read More 578 Hits

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง จากบริษัท โอสถสภา จำกัด
บริษัท โอสถสภา จำกัด ได้ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างตำแหน่งงาน พนักงานขายเงินสด พนักงานขายกิจกรรมพิเศษ และผู้ช่วย พนักงานขาย ไฟล์แนบ
Read More 469 Hits
สนง.จัดหางานนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ได้รวบรวมและจัดทำตำแหน่งงานว่างของสถานประกอบการณ์นายจ้าง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ว่างงาน คนหางานทั่วไป ผู้ประสงค์จะหางานใหม่หรือเปลี่ยนงานได้ทราบเป็นประจำทุกสัปด
Read More 634 Hits

ข้อมูลคณะบริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร...
27 April 2015
ประวัติคณะบริหารธุรกิจ

ประวัติคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน...
30 March 2015
หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ...
14 May 2015

ระบบสหกิจศึกษา

ระบบบุคลากร

แบบประเมินการใช้ห้องและอุปกรณ์

กิจกรรมสัมพันธ์

ระบบการให้บริการ มทร.อีสาน