Developed by JoomVision.com
banner

ขอเชิญร่วมโครงการเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านรายละเอียด

Read more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที(ระดับIP)

กำหนดการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที(ระดับIP)

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558  ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00  ที่อาคารคณะบริหารธุรกิจ  ชั้น...
Read more...
โครงการอบรมจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์  และ พ.ร.บ.ทางคอมพิวเตอร์

โครงการอบรมจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ.ทางคอมพิวเตอร์

  โครงการอบรมจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์  และ พ.ร.บ.ทางคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ...
Read more...
ขอเชิญชวนนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ  ชั้นปีที่ 4  เข้าร่วมฟังบรรยายและนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี

ขอเชิญชวนนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมฟังบรรยายและนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี

  ขอเชิญชวนนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ  ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมฟังบรรยายและนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี...
Read more...
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดค่าใช้จ่ายการจองชุดครุย สำหรับบัณฑิต  และมหาบัณฑิต

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดค่าใช้จ่ายการจองชุดครุย สำหรับบัณฑิต และมหาบัณฑิต

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดค่าใช้จ่ายการจองชุดครุย สำหรับบัณฑิต  และมหาบัณฑิต...
Read more...

ข่าวการศึกษา

ประชาสัมพันธ์  จัดติวก่อนสอบมาตรฐาน ITPE

ประชาสัมพันธ์ จัดติวก่อนสอบมาตรฐาน ITPE

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง   รายชื่อนักศึกษา
Read more...
ประชาสัมพันธ์โครงการจูเนียร์คอมพิวเตอร์

ประชาสัมพันธ์โครงการจูเนียร์คอมพิวเตอร์

ประชาสัมพันธ์โครงการจูเนียร์คอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ...
Read more...
กำหนดการลงทะเบียน และชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

กำหนดการลงทะเบียน และชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

  กำหนดการลงทะเบียน และชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 กำหนดการลงทะเบียน...
Read more...
โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที  ITPE

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ITPE

1. โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ITPE เป็นอีกแนวทาง เพื่อปรับใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน IT Competencies บุคลากรสายงาน IT และ Non-IT รวมทั้งใช้ประกอบการสรรหา...
Read more...

ข่าวการรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ วุฒิ ปวช. หรือ วุฒิ ม.๖ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ วุฒิ ปวช. หรือ วุฒิ ม.๖ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา

  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป...
Read more...

ข้อมูลคณะบริหาร

ประวัติคณะบริหารธุรกิจ

ประวัติคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน...
30 March 2015
ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร...
27 April 2015
หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ...
14 May 2015

สายตรงคณบดี

ระบบสหกิจศึกษา

กิจกรรมสัมพันธ์

ระบบการให้บริการ มทร.อีสาน