Developed by JoomVision.com
banner
banner
banner

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสนองพระราชดำริ

Read more...

การยื่นขอสำเร็จการศึกษาและการเตรียมความพร้อม

Read more...

เปิดโลกศิลปวัฒนธรรม

Read more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมประเมินการใช้ห้องและอุปกรณ์ ประจำภาค 1/2558
ขอเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ประเมินการใช้ห้องและอุปกรณ์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 ระหว่างวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2558 เข้าประเมินทางอินเตอร์เน็ตคลิ๊ก ที่นี่ เลือกหัวข้อ แบบประเมินการใช้ห้องและอุปกรณ์
Read More 562 Hits
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ พี่สอนน้อง
ขอเชิญนักศึกษาทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการ พี่สอนน้อง รายวิชาการบัญชี ณ ห้อง 01201 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 16.00 - 18.00 น. และ วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 - 17.00 น. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร
Read More 331 Hits
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Campus Recruitment Road Show
ขอเชิญนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Campus Recruitment Road Show พบกันในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่เวลา 11.00 - 14.00 น.
Read More 199 Hits
ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร
ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘   เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๑.๐๐ น.ณ อาคาร
Read More 234 Hits

ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม
คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ ห้องตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน
Read More 262 Hits
ภาพบรรยากาศงาน คืนสู่เหย้า 59 ปี ราตรีบริหารฯ
คณะบริหารธุรกิจ จัดงาน คืนสู่เหย้า 59 ปี ราตรีบริหารฯ ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม (ตึก 35)
Read More 322 Hits
ภาพบรรยากาศงาน สำเภาฟ้ากีฬาสัมพันธ์ 2558
คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับสโมสรนักศึกษา ดำเนินการจัดโครงการ “สำเภาฟ้ากีฬาสัมพันธ์” ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน การ
Read More 512 Hits
ภาพบรรยากาศโครงการตรวจประเมินรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2557
ภาพบรรยากาศโครงการ “ตรวจประเมินรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2557” ในวันที่ 17-18 กันยายน 2558 ณ ห้องฐานานุศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ   คณะกรรมการตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ช
Read More 315 Hits

ข่าวการศึกษา

รับตรง โควตา มทร.อีสาน นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 โควตา อ่านเพิ่มเติม
Read More 1530 Hits
โครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ
โครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ นักศึกษาท่านใดสนใจที่จะสมัครทำงานโดยมีรายได้พิเศษ  ชั่วโมงละ 35  บาท  สามารถดาวโหลดเอกสารใบสมัครได้  แล้ส่งที่งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ชั้น  2  กองพัฒนานักศึกษา  ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวัน
Read More 287 Hits
ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
Read More 710 Hits
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา ระดับ ปวส ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา ระดับ ปวส ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา   ( ชำระเงินค่าธรรมเนียมค่าเพิ่ม-ถอนรายวิชา ที่งานการเงิน อาคาร 19  ชั้น  2
Read More 428 Hits

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง จากบริษัท โอสถสภา จำกัด
บริษัท โอสถสภา จำกัด ได้ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างตำแหน่งงาน พนักงานขายเงินสด พนักงานขายกิจกรรมพิเศษ และผู้ช่วย พนักงานขาย ไฟล์แนบ
Read More 285 Hits
สนง.จัดหางานนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ได้รวบรวมและจัดทำตำแหน่งงานว่างของสถานประกอบการณ์นายจ้าง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ว่างงาน คนหางานทั่วไป ผู้ประสงค์จะหางานใหม่หรือเปลี่ยนงานได้ทราบเป็นประจำทุกสัปด
Read More 469 Hits

ข้อมูลคณะบริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร...
27 April 2015
ประวัติคณะบริหารธุรกิจ

ประวัติคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน...
30 March 2015
หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ...
14 May 2015

ระบบสหกิจศึกษา

ระบบบุคลากร

แบบประเมินการใช้ห้องและอุปกรณ์

กิจกรรมสัมพันธ์

ระบบการให้บริการ มทร.อีสาน