Developed by JoomVision.com
banner
banner

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา

กำหนดการ

Read more...

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ITPE

1. โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ITPE เป็นอีกแนวทาง เพื่อปรับใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน IT Competencies บุคลากรสายงาน IT และ Non-IT รวมทั้งใช้ประกอบการสรรหา...

Read more...

ประชาสัมพันธ์ งานคืนสู่เหย้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันทางธุรกิจและอุตสาหกรรม AEC"

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันทางธุรกิจและอุตสาหกรรม AEC"

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและอุตสาหกรรม...
25 August 2015 Read more...
ขอเชิญชวนนักการตลาดรุ่นเยาว์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขอเชิญชวนนักการตลาดรุ่นเยาว์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขอเชิญชวนนักการตลาดรุ่นเยาว์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
24 August 2015 Read more...
การแต่งกายชุดวัฒนธรรมไทยของนักศึกษา มทร.อีสาน

การแต่งกายชุดวัฒนธรรมไทยของนักศึกษา มทร.อีสาน

การแต่งกายชุดวัฒนธรรมไทยของนักศึกษา มทร.อีสาน อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
24 August 2015 Read more...
ขอแสดงความยินดีกับ ดาว - เดือน คณะบริหารธุรกิจ ปี 2558

ขอแสดงความยินดีกับ ดาว - เดือน คณะบริหารธุรกิจ ปี 2558

ขอแสดงความยินดีกับ ดาว - เดือน คณะบริหารธุรกิจ ปี 2558 อ่านรายละเอียด
24 August 2015 Read more...
ขอแสดงความยินดีกับ นศ.สาขาวิชาการจัดการ ในการแข่งขัน "ศาสตร์ด้านบริหารการจัดการ"

ขอแสดงความยินดีกับ นศ.สาขาวิชาการจัดการ ในการแข่งขัน "ศาสตร์ด้านบริหารการจัดการ"

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ...
23 August 2015 Read more...

ข่าวการศึกษา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาฯ...
24 August 2015 Read more...
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา ระดับ ปวส ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา ระดับ ปวส ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา ระดับ ปวส ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา   ( ชำระเงินค่าธรรมเนียมค่าเพิ่ม-ถอนรายวิชา...
24 August 2015 Read more...
กำหนดการยื่นสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จภาคการศึกษาที่ 1/2558

กำหนดการยื่นสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จภาคการศึกษาที่ 1/2558

กำหนดการยื่นสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จภาคการศึกษาที่ 1/2558 ระดับ ปวส ปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษาชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งเอกสารตรวจสอบสำเร็จพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัว...
24 August 2015 Read more...
โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ITPE

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ITPE

1. โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ITPE เป็นอีกแนวทาง เพื่อปรับใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน IT Competencies บุคลากรสายงาน IT และ Non-IT รวมทั้งใช้ประกอบการสรรหา...
24 August 2015 Read more...
แจ้งนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับชุดกีฬาและเสื้อวัฒนธรรม มทร.อีสาน

แจ้งนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับชุดกีฬาและเสื้อวัฒนธรรม มทร.อีสาน

แจ้งนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ยังไม่ได้รับชุดกีฬาและเสื้อวัฒนธรรม มทร.อีสาน ติดต่อรับตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่...
10 August 2015 Read more...
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2558

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2558

มทร.อีสาน แผนกงานวิชาทหาร เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-5 ตั้งแต่วันนีั ถึงวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558...
10 August 2015 Read more...

ข้อมูลคณะบริหาร

ประวัติคณะบริหารธุรกิจ

ประวัติคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน...
30 March 2015
ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร...
27 April 2015
หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ...
14 May 2015

สายตรงคณบดี

ระบบสหกิจศึกษา

กิจกรรมสัมพันธ์

ระบบการให้บริการ มทร.อีสาน