LT News - шаблон joomla Оригами

15 December

โครงการโมเดลการพัฒนาอีคอมเมิร์ช หลักสูตรที่ 2 ด้านดิจิทัลระดับวิชาชีพ (Vocational Skill) วันที่ 2

Written by 

การอบรมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาโมเดลการพัฒนาอีคอมเมิร์ซและการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยอีคอมเมิร์ซ หลักสูตรที่ 2 ด้านดิจิทัลระดับวิชาชีพ (Vocational Skill) วันที่ 2 (3 ธันวาคม 2563) เป็นการบรรยายในหัวข้อ “การวิเคราะห์ตลาด กลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์” และหัวข้อ “การสร้างเนื้อหาเบื้องต้นเพื่อประกอบการขาย (การจัดทำองค์ประกอบ และโครงสร้างของเนื้อหาสินค้าและบริการทางดิจิทัล)” โดยอาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ หัวข้อ “การสร้างตัวแบบการทำธุรกิจ Business model สำหรับสินค้าชุมชน” และหัวข้อ “การจัดทำแผนการตลาดออนไลน์” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ หัวข้อ “ดำเนินการขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Facebook, Line, Instagram, Lazada, Shopee” โดยอาจารย์ ดร.ชาตยา นิลพลับ และหัวข้อ “การจัดทำการส่งเสริมการตลาด” โดยอาจารย์ปุริม หนุนนัด โดยให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองการไลฟ์สดผ่านเฟสบุ๊กเพื่อขายสินค้า

Read 225 times
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th