LT News - шаблон joomla Оригами

21 September

กิจกรรม “สานสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ Work Based Education สู่นวัตกรรม”

Written by 

เมื่อวันที่ 18 – 19 กันยายน 2563 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ และโปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ Work Based Education สู่นวัตกรรม” ภายใต้โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม ณ ห้องลานธรรม อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะการปรับตัวก่อนเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนในรูปแบบทวิภาคี (Work Based Education) รวมถึงความเข้าใจในหลักของนวัตกรรมที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในการเรียนและการทำงานต่อไป

Read 292 times Last modified on Monday, 21 September 2020 07:19
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th