LT News - шаблон joomla Оригами

21 August

สสว. จัดอบรมสัมมนา SMEs หลังวิกฤตการณ์ COVID-19

Written by 

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. จัดอบรมสัมมนาหัวข้อ การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs หลังวิกฤตการณ์ COVID-19 ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) ณ ห้องประชุมตะโกราย 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย ดร.เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ปฏิบัติงานช่วยควบคุม กำกับ ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (OSS) ได้ให้แนวคิดกับผู้ประกอบการหลังวิกฤตการณ์ COVID-19 ในการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ หรือการพัฒนาคนในองค์กร ให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่โลกธุรกิจออนไลน์อย่างเต็มตัว ซึ่งทาง สสว. ได้เชิญคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จำนวน 4 ท่าน เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายในประเด็นหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการภาวะวิกฤตสำหรับ SMEs โดย อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ, สร้าง Content ดียอดขายปัง โดย อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ, การตลาดออนไลน์ กับ SME ไทย ในยุค 4.0 โดย อาจารย์ปุริม หนุนนัด อาจารย์ประจำสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ และสร้างแบรนด์ง่าย ๆ ด้วย Infographic โดย อาจารย์ศศิวิมล กอบัว อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ

Read 347 times Last modified on Friday, 21 August 2020 10:36
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th