LT News - шаблон joomla Оригами

05 February

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ การแข่งขันธุรกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 3 “โคราชเมืองที่คุณสร้างได้”

Written by 

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการ การแข่งขันธุรกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 3 “โคราชเมืองที่คุณสร้างได้” ณ ห้องประชุมตะโกราย 3 ชั้น 4 อาคาร 35 โดยได้รับเกียรติจาก นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.อีสาน เป็นผู้แทนอธิการบดี มทร.อีสาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ออกไปหาประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความคิด และการประยุกต์ใช้ มีการบรรยายพิเศษ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณธัญธิดา สาสุนทร ผู้จัดการส่วนงานสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม ในหัวข้อ “การสร้างธุรกิจเพื่อสังคมในการพัฒนาท้องถิ่นไทย” และการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมในการพัฒนาท้องถิ่นไทย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Read 515 times Last modified on Wednesday, 05 February 2020 11:37
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th