LT News - шаблон joomla Оригами

17 January

โครงการนักศึกษากับสารเสพติด

Written by 

แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการนักศึกษากับสารเสพติด ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรณรงค์ให้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่มีผลกระทบต่อนักศึกษา และสร้างความเข้าใจในการวางแผนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิชญากร เขตคาม นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3 โดยมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับปัญหาของยาเสพติดและแนวทางป้องกันยาเสพติดภายในสถานศึกษามากกว่า 600 คน

Read 486 times Last modified on Friday, 17 January 2020 03:00
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th