LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ (6)

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญร่วมประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเทิดพระคุณของแม่ ซึ่งประกอบด้วย เรียงความ บทกลอนและเรื่องสั้น โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท

1. การประกวดเรียงความ ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง "แสงสว่างกลางใจลูก"

2. การประกวดบทกลอน ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เรื่อง "แม่ยุคใหม่กับไทยยุค ๔.๐"

3. การประกวดเรื่องสั้นระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

ส่งผลงานภายใน วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.ncswt.or.th หรือ โทร. 0-2241-2841, 0-2241-5125 หรือ E-mail :

โครงการประกวดคลิปวิดีโอครั้งที่ 3 จัดโดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ภายใต้หัวข้อ “50 ปี อาเซียน : ก้าวสู่ยุคใหม่กับโอกาสและความท้าทาย” เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้ร่วมนำเสนอมุมมองของประชาคมอาเซียนในมิติต่าง ๆ ผ่านการสร้างสรรค์เป็นคลิปวิดีโอ เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ส่งต่อไปสู่สังคมและประเทศชาติให้เกิดการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า

โดยการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอ เพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 315,000 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม โดยส่งใบสมัครพร้อมผลงานใส่แผ่น DVD ที่บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล AVI, MPEG, MP4, MPG, WMV หรือ MOV ไม่เกิน 1 เรื่อง ความยาวไม่เกิน 5 นาที ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2560

ประกาศผลตัดสินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-538-0057 ต่อ 103 หรือ 095-2525-301

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ www.mfa.go.th/asean

หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/nigeSNKemwpPx4fw1

ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย ได้เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 สามารถตรวจสอบข้อมูลและสมัครรับทุนได้ที่ https://internationaleducation.gov.ac/endeavour

โครงการปั้นฝันเดอะบัณฑิตปี 4 เปิดรับสมัครน้องๆ ที่สนใจส่งโครงการเข้าร่วมในหัวข้อ "น้ำคือชีวิต" การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน สานต่องานของพ่อ สืบสานพระราชปณิธาน รับสมัครวันนี้ - 15 มีนาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/punfunthebundid/

สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ขอเชิญกลุ่มเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน มีอายุตั้งแต่ ๑๕ - ๒๔ ปี รวมกลุ่มกันตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป เขียนโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุน ภายใตโครงการเมล็ด(พันธุ์)แห่งความดีปี ๒ ตอน..."เดินตามรอยเท้าพ่อ"ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อศึกษาวิจัยในเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการใชัพลังงาน และพลังงานทดแทน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eppo.go.th/