LT News - шаблон joomla Оригами
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (3)

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจทุกขาสา ที่สนใจใช้ทักษะทางด้านบริหารธุรกิจเพื่อพัฒนาชุมชน เข้าร่วมแข่งขันโครงการ Social Enterprise Competition Project Season 2

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

โดยสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/mP5Zpg

ดาวน์โหลด Template: https://goo.gl/uztjEr

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา
สาขาวิชาการจัดการ
โทร. 0 4423 3000 ต่อ 3632

ขอเชิญร่วมสัมมนาหัวข้อ "ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่านิติบุคคล ภาษีสำหรับกิจการ BOI และประเด็นปัญหาที่ต้องระมัดระวัง" ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วิทยากรโดย ดร.บัณฑิต อุชชิน
นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

ค่าสมัครอบรม
สำหรับสมาชิกฯ 1,200 บาท
สำหรับบุคคลทั่วไป 1,500 บาท
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ : https://goo.gl/cQuZu2

การชำระเงิน
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา
ชื่อบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี สาขานครราชสีมา
เลขที่บัญชี 301-0-76015-9
และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่
e-mail:

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 044-233000 ต่อ 3611-3612
คุณรินลดา กุลสันเทียะ 
อาจารย์เกศชฎา ธงประชา หรือ
อาจารย์ศรัญญา คมขุนทด

สถาบันวิทยาการพลังงาน ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 3-4 ภูมิภาคต่างๆ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561 เข้าร่วมอบรมด้านพลังงาน 3 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)

หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (วพม.)

หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา (วพศ.)

สามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายอัจฉริยะ  ปาทาน โทร. 08 1700 1171 หรือ 0 2537 3787

Website : https://www.thailand-energy-academy.org