LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (1)

สถาบันวิทยาการพลังงาน ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 3-4 ภูมิภาคต่างๆ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561 เข้าร่วมอบรมด้านพลังงาน 3 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)

หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (วพม.)

หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา (วพศ.)

สามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายอัจฉริยะ  ปาทาน โทร. 08 1700 1171 หรือ 0 2537 3787

Website : https://www.thailand-energy-academy.org