Loading...
หน้าหลัก2021-05-03T11:06:11+07:00

คณะบริหารธุรกิจ

มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ในการผลิตบุคลากร นักปฏิบัติทางด้านบริหารที่มีความชำนาญ ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตสำนึกในการสร้างคุณค่าแก่สังคมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ข่าวอัพเดท

สาขาระบบสารสนเทศ จัดอบรมให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน

By |April 1st, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาระบบสารสนเทศ จัดอบรมให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน วันที่ 30 มีนาคม 2564 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ [...]

สาขาการตลาด จัดกิจกรรมห้องเรียนนอกสถานที่ เตรียมความพร้อมนักศึกษาปี 4 สู่สถานประกอบการ

By |March 29th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาการตลาด จัดกิจกรรมห้องเรียนนอกสถานที่ เตรียมความพร้อมนักศึกษาปี 4 สู่สถานประกอบการ วันที่ 29 มีนาคม [...]

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม ATI จัดสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน

By |March 25th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม ATI จัดสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน วันที่ 25 [...]

ทำไมต้องเลือกคณะบริหารธุรกิจ ?

คณะบริหารธุรกิจ มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากมาย พร้อมหลักสูตรใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนในสาขาที่มีความทันสมัย ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสายงานโดยตรง

เรานำเสนอแพ็คเกจการฝึกอบรมที่หลากหลายในสาขาวิชาต่างๆและสามารถเสนอโอกาสในการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณได้ดีที่สุด หากนั่งอยู่ในห้องกับครูฝึกและมีโอกาสพูดคุยกับผู้เรียนคนอื่น ๆ ฟังดูดีสำหรับคุณเราสามารถเสนอสิ่งนี้ได้ หากคุณต้องการเรียนในเวลาของคุณเองและด้วยความเร็วของคุณเองสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกของเรา

หากคุณต้องการเรียนในเวลาของคุณเองและด้วยความเร็วของคุณเองหนึ่งในแพ็คเกจอีเลิร์นนิงของเราอาจเหมาะกับคุณ มีทางเลือกที่สามซึ่งคุณชอบเสียงของทั้งคู่ แต่อาจไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งหมดได้นี่คือเมื่อการเรียนรู้แบบผสมผสานกลายเป็นของตัวเอง

Go to Top