โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

คณะบริหารธุรกิจซ้อมย่อยรับปริญญา

Home/Tag:คณะบริหารธุรกิจซ้อมย่อยรับปริญญา

มทร.อีสาน โดยคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ในโอกาสเดินทางมาเยือนเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาร่วมกัน มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

2023-05-25T22:34:27+07:00

มทร.อีสาน โดยคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ในโอกาสเดินทางมาเยือนเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาร่วมกัน มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตณ กรุงฮานอย ในโอกาสเดินทางมาเยือนเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือร่วมกัน มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยส่วนราชการของจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับนายนิกรเดช พรางกูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดนครราชสีมาและร่วมหารือแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือร่วมกัน โดยมี ส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน สินค้าบริการ โครงข่ายคมนาคมและโครงสร้างพื้น แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว การศึกษาสู่ยกระดับการเกษตรที่เป็นระบบเพิ่มมูลค่าและการตลาดที่ครบวงจรบนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นต้น อนิรุธ พิพัฒน์ประภา : ข่าว/ภาพ

มทร.อีสาน โดยคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ในโอกาสเดินทางมาเยือนเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาร่วมกัน มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน2023-05-25T22:34:27+07:00

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิต

2023-02-27T11:39:14+07:00

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิต วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ลามรกต มทร.อีสาน นครราชสีมา บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและความปลื้มปิติยินดี โดยมีครอบครัว ญาติและเพื่อนของบัณฑิต เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิต2023-02-27T11:39:14+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

2023-02-25T16:15:24+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดฝึกซ้อมย่อยให้กับบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของมหาวิทยาลัย ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร อีสาน นครราชสีมา จากนั้นได้ทำการแบ่งการซ้อมย่อยโดยแยกสาขาไปตามจุดต่าง ๆ ทั้งนี้ในการฝึกซ้อมย่อยทางมหาวิทยาลัยได้มีมาตรการคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยกำหนดให้บัณฑิตทุกคน ต้องตรวจ ATK จากโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และนำใบรับรองผลการตรวจมายืนยันกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยก่อนเข้าร่วมการฝึกซ้อม พร้อมกำชับให้ผู้เข้าร่วมพิธีต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดช่วงเวลาระหว่างการซ้อม ซึ่งบรรยากาศการฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อัลบั้มรูปซ้อมย่อย http://bit.ly/3xQ0Cyq

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 25642023-02-25T16:15:24+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดฝึกซ้อมนักศึกษาต้นแบบบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

2023-02-25T14:49:34+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดฝึกซ้อมนักศึกษาต้นแบบบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดฝึกซ้อมนักศึกษาต้นแบบสำหรับบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร อีสาน นครราชสีมา ทั้งนี้ในการฝึกซ้อมนักศึกษาต้นแบบ ได้มีมาตรการคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยนักศึกษาทุกคนพร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมการฝึกซ้อม พร้อมกำชับให้ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดช่วงเวลาระหว่างการซ้อม โดยมีตัวแทนนักศึกษา อาจารย์กำกับแถว จากทุกคณะ เข้าร่วมฝึกซ้อมกว่า 200 คน ซึ่งบรรยากาศการฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดฝึกซ้อมนักศึกษาต้นแบบบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 25642023-02-25T14:49:34+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

2022-10-29T14:12:43+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 29 ตุลาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ จัดฝึกซ้อมย่อยให้กับบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของมหาวิทยาลัย ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร อีสาน นครราชสีมา จากนั้นได้ทำการแบ่งการซ้อมย่อยโดยแยกสาขาไปตามจุดต่าง ๆ ทั้งนี้ในการฝึกซ้อมย่อยทางมหาวิทยาลัยได้มีมาตรการคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยกำหนดให้บัณฑิตทุกคน ต้องตรวจ ATK จากโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และนำใบรับรองผลการตรวจมายืนยันกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยก่อนเข้าร่วมการฝึกซ้อม พร้อมกำชับให้ผู้เข้าร่วมพิธีต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดช่วงเวลาระหว่างการซ้อม ซึ่งบรรยากาศการฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คลิกดูรูปทั้งหมด >> อัลบั้มภาพกิจกรรมซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 25632022-10-29T14:12:43+07:00

หลักสูตร

ข้อมูลการติดต่อ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Phone: 044233000 ต่อ 3075

Fax: 044233076

Web: www.ba.rmuti.ac.th

Recent Posts

Go to Top