บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรเกี่ยวกับการบินและการขนส่ง ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้ดำเนินการจัดหลักสูตรการบิน และหลักสูตรการอบรมของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ได้เข้ามาประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับทีมวิทยากรจากบริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ซึ่งได้จัดโครงการแนะนำหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางและข้อมูลในการศึกษาและประกอบวิชาชีพในอนาคต โดยคุณอณิญญา เนตรประไพ กรรมการบริษัท ได้กล่าวแนะนำบริษัทบางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จากนั้นเป็นการแนะนำหลักสูตร IATA โคย คุณนฤมล ดำรงค์ไทย ผู้จัดการฝ่ายประสานงาน IATA และพัฒนาธุรกิจ บ.บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง Passenger Services โดย คุณพิชญาพร ขันติบัณฑิต Manager – Ground Standard – Services บ.การบินกรุงเทพ จำกัด มหาชน จากนั้นเป็นการแนะนำหลักสูตรการบิน CPL และ PPL โดย FO คุณศีสวัต ศิริประสมทรัพย์ และต่อท้ายด้วยการบรรยายเรื่อง Cargo โดย คุณอนุสรณ์ สุขสุวรรณ์ Supervisor – Cargo Operations บ.การบินกรุงเทพ จำกัด มหาชน ทั้งนี้ มีนักศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 300 คน

ดูรูปกิจกรรมทั้งหมด > http://bit.ly/3vaitil

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts