คณะบริหารธุรกิจ มทร.กรุงเทพ เข้าศึกษาดูงาน คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะทำงานจากคณะบริหารธุรกิจ มทร.กรุงเทพ ณ ห้องประชุมแคนา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 19) ซึ่งทางคณะฯ ได้นำเสนอวีดิทัศน์พร้อมทั้งข้อมูลการดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการจัดการองค์กรระหว่างคณะฯ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาและปรับใช้การบริหารจัดการองค์กรของทั้ง 2 คณะฯ ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น

ดูรูปกิจกรรมทั้งหมด > http://bit.ly/3PHjWWW

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts