คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ ห้องประชุมกรองแก้ว โรงแรมแคนทารี่ จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะบริหารธุรกิจ มทร.กรุงเทพ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ มีความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีส่วนร่วมการดำเนินการในงานประกันคุณภาพการศึกษา ในโอกาสนี้ คณบดีและรองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินการจัดทำรายงาน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx อีกด้วย

ดูรูปกิจกรรมทั้งหมด > http://bit.ly/3FyGFQi

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts