คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 9/2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคาร 19 (สำนักงานอธิการบดี) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts