คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ มอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts