แผนกงานพัฒนา​นักศึกษา จัดโครงการพัฒนา​และส่งเสริม​ศักยภาพ​ผู้นำนักศึกษา เพิ่มทักษะการเป็นผู้นำที่ดี

วันที่ 28 กันยายน 2565 แผนกงานพัฒนา​นักศึกษา​ คณะบริหาร​ธุรกิจ​ จัดโครงการพัฒนา​และส่งเสริม​ศักยภาพ​ผู้นำนักศึกษา​ ประจำปี​การศึกษา​ 2565​ ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน โดยมีวัตถุประสงค์​เพื่อพัฒนา​ผู้นำนักศึกษา​ให้มีความรู้​ทักษะ​ในการให้คำปรึกษา​ การประสานงาน เชื่อมโยงอาจารย์​ที่ปรึกษา​ การลดพฤติกรรม​เสี่ยง พร้อมทั้งส่งเสริม​การดูแลช่วยเหลือ​เพื่อน​นักศึกษา​ที่มีภาวะซึมเศร้า​ โดยได้รับความอนุเคราะห์​จากศูนย์​สุขภาพ​จิต​ที่ 9 จังหวัด​นครราชสีมา​ ให้​เกียรติ​มาเป็น​วิทยากรให้ความรู้​ โดยมีผู้นำนักศึกษา​ สโมสร​นักศึกษา​ ประธาน​สาขา และหัวหน้า​ห้อง​ ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 60 คน

จากนั้น ได้มีการเชิญคณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ร่วมหารือกับผู้นำนักศึกษา ในส่วนของความต้องการหรือการส่งเสริมให้คณะบริหารธุรกิจ ได้มีแนวทางในการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นต่อไป

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts