คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร

วันที่ 15 กันยายน 2565 แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการทำบุญตักบาตรคณะบริหารธุรกิจ ณ โรงอาหาร (เก่า) ตรงข้ามอาคารคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งวัฒนธรรมชาวพุทธ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จากวัดสระบัวเกลื่อน จำนวน 9 รูป รับบิณฑบาต ข้าวสารอาหารแห้ง จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ กว่า 1,000 คน

ทั้งนี้ แผนกงานพัฒนานักศึกษา ได้นำข้าวสารอารแห้ง ส่วนหนึ่งถวายวัด คัดแยกนมและขนม มอบแก่โรงเรียนบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ได้แก่ โรงเรียนประชาสามัคคี โรงเรียนมาบมะค่า และหน่วยงานสาธารณสุข เทศบาลนครนครราชสีมา

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts