คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง เพื่อให้ศิษย์ได้ระลึกถึงและแสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์

นอกจากนี้ยังได้มีการจัดการการแข่งขันการประกวดการจัดพานดอกไม้และพานธูปเทียนขึ้น ณ ห้องตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) ซึ่งแบ่งประเภทการแข่งขัน เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ โดยนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สามารถคว้ารางวัลมาได้ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากสาขาการเงิน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากสาขาการบัญชี

ภาพข่าว: ประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts