การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 สภาวิชาชีพบัญชีในพระพรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขานครราชสีมา ณ ห้องแคนา 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน โดยได้รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระบิล พ้นภัย ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขานครราชสีมา สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในที่ประชุม

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts