คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 (ตรงกับวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 8 วันพระแรกของช่วงเข้าพรรษา) แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการทำบุญตักบาตรคณะบริหารธุรกิจ ณ โรงอาหาร (เก่า) ตรงข้ามอาคารคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งวัฒนธรรมชาวพุทธ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จากวัดสระบัวเกลื่อน จำนวน 9 รูป รับบิณฑบาต ข้าวสารอาหารแห้ง จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และนักศึกษาคณะต่าง ๆ ใน มทร.อีสาน รวมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น มากกว่า 1,500 คน

ทั้งนี้ แผนกงานพัฒนานักศึกษา ได้นำข้าวสารอารแห้ง ส่วนหนึ่งถวายวัด คัดแยกนมและขนม มอบแก่โรงเรียนบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย และนำน้ำดื่มมอบให้แก่นักกีฬา มทร.อีสาน เพื่อใช้ขณะฝึกซ้อมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts