สาขาการตลาด จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสาขาการตลาด ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ หัวหน้าสาขาการตลาด เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ

ในช่วงการดำเนินกิจกรรม ได้มีการบรรยายให้ความรู้เชิงวิชาการ โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส และอาจารย์ปุริม หนุนนัด ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมทางการตลาด แบบ Onsite หลังยุคโควิด 19 สู่รั้วมหาวิทยาลัย จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ เคล็ดลับการเรียนการตลาดสู่การเป็นผู้ประกอบการการตลาดดิจิทัลในยุคโควิด 19 โดยคุณศรชัย กิจเนตรี ศิษย์เก่าสาขาการตลาด และเจ้าของ หจก. เอสเจกรุ๊ป 168 และต่อด้วยการบรรยายและเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนสายการตลาดสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ โดยคุณวริศรา สมพิเศษศักดิ์ ศิษย์เก่าสาขาการตลาด ดำรงตำแหน่ง Communication Leader บริษัท Decathlon สาขาโคราช

และในช่วงท้าย เป็นการแนะนำหลักสูตรและกิจกรรมการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดย นายปรุฬห์ เรืองจำรัส ห้อง MK4/2 นางสาวอรชนก เหรียญทอง ห้อง DM3/4 และนางสาวปภัสรา จอมสมสา ห้อง MM3/4 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในสาขาการตลาด

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts