สโมสนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสู่อ้อมกอดสำเภาฟ้า ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสู่อ้อมกอดสำเภาฟ้า คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง ภายในกิจกรรมได้มีการแนะนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และยังมีกิจกรรมการมอบตัวเป็นศิษย์ โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565 มากกว่า 1,100 คน และในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้ให้ปฐมโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และให้แนวคิดการศึกษาในการเป็นนักศึกษาใหม่อีกด้วย สำหรับการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว อยู่ภายใต้การควบคุมการป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts