สาขาการเงิน จัดโครงการ Fin’ Junior 4.0 เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 สาขาการเงิน จัดโครงการ Fin’ Junior 4.0 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้นได้มีการแนะนำคณาจารย์ในสาขา และได้เชิญศิษย์เก่าสาขาการเงิน คุณปัณณวัตร์ แพธนาธีระวงศ์ จากธนาคารทหารไทยธนชาต สาขานครราชสีมา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ แนวทางการเรียนรู้ในคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน และคุณอภิสิทธิ์ เศษกลาง จากบริษัท อะฟิล อินเตอร์กรุ๊ป มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ เส้นทางประกอบอาชีพ และได้มีการแนะนำการลงทะเบียนในระบบ ESS และการใช้บริการต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลภา เปรื่องเวทย์ และการทำกิจกรรมที่ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร ขุนอาจสูงเนิน

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts