คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา กับ มทร. ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะทำงานผู้ประสานงานในการลงนามบันทึกความร่วมมือ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ ในการนำหนังสือบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ มาให้คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ลงนาม ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ

บันทึกความร่วมมือดังกล่าว เป็นการร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 34 คณะ 27 มหาวิทยาลัย ที่มีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรทางด้านโลจิสติกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทั้งหมด 5 ด้าน ตามพันธกิจ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียน ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านประกันคุณภาพ ระหว่างสมาชิก

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts