คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเก็บข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ ด้านการยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์และกลุ่มนครชัยบุรินทร์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเก็บข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ 6 ด้าน ด้านการยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์และกลุ่มนครชัยบุรินทร์ โดยมีอาจารย์ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช รองประธาน เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งคณะกรรมการดำเนินงานศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศฯ ณ ห้องประชุมข้าวหอมนิล อาคารอทิตยาทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts