คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี ผศ.ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ ในโอกาสได้รับตำแหน่งหัวหน้าสาขาการตลาด

คณะผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาการตลาด

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts