คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์

วันที่ 4 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และอาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้กับ ดร.ประสงค์ พูนธเนศ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง ปัจจุบันกำลังดำรงตำแหน่งกรรมการกฤษฎีกาและประธานกรรมการ บริษัท บัตรกรุงไทย (มหาชน) จำกัด เนื่องในโอกาสได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การเงิน) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2562

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts