คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีฝึกซ้อมย่อยให้กับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีฝึกซ้อมย่อยให้กับบัณฑิต มหาบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของมหาวิทยาลัย ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร อีสาน นครราชสีมา จากนั้นได้ทำการแบ่งการซ้อมย่อยโดยแยกสาขาไปตามจุดต่าง ๆ ทั้งนี้ในการฝึกซ้อมย่อยทางมหาวิทยาลัยได้มีมาตรการคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยกำหนดให้บัณฑิตทุกคน ต้องตรวจ ATK จากโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และนำใบรับรองผลการตรวจมายืนยันกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยก่อนเข้าร่วมการฝึกซ้อม พร้อมกำชับให้ผู้เข้าร่วมพิธีต้องใส่หน้ากากอนามัย 2 ชั้น เพื่อการป้องกันที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งบรรยากาศการฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อัลบั้มภาพการซ้อมย่อยรับปริญญา
https://bit.ly/3M7QDuA

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts