คณบดีคณะบริหารธุรกิจ แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล TOP 100 ของประเทศ จากการเข้าร่วมโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างเจนซีให้เป็นซีอีโอ “From Gen Z to be CEO”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลที่มีคะแนนสูงสุด TOP 100 ของประเทศ จากการเข้าร่วมโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างเจนซีให้เป็นซีอีโอ “From Gen Z to be CEO” ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564 โดยการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom Webinar /Facebook live รวมไปถึงบันทึกเทปการสอนตลอดทั้งหลักสูตรเพื่อดำเนินการเผยแพร่ให้กับหน่วยงานหรือสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ

สำหรับโครงการดังกล่าว จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาค รวมถึงสถาบันอาชีวะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี กว่า 47 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นกว่า 59 สถานศึกษา พร้อมด้วยองค์กรชั้นนำของไทย อาทิ บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นต้น โดยตั้งเป้าหมายอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 10,500 ราย ภายในปี 2564

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts