คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ณ บริเวณลานเฟื่องฟ้า ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมี รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร โดยได้นิมนต์พระจำนวน 9 รูปจากวัดสนวน วัดคอหนองบัว และวัดโค้งกระชาย ตำบลหนองไข่น้ำ ทำพิธีทางศาสนาพุทธ ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้จัดให้มีจุดคัดกรอง เจลล้างมือ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดต้องสวมหน้ากากอนามัย เพื่อให้เป็นไปตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts