ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ นำโดย ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.พร้อมพร ภูวดิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts