นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวไอรินรยา ธนากุลกันต์พงษ์ นักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสเป็นผู้ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวาระวันวิสาขบูชา

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts