คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! วันที่สี่

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! ผ่านระบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting และ Live ผ่านเพจ Facebook : คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร “เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่บ้าน มทร.อีสาน Open House ครั้งที่ 9” ในส่วนของคณะบริหารธุรกิจ โดยรอบเช้าเป็นการอบรมหัวข้อ “การแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ” โดยอาจารย์กิตติมา ทางนะที จากสาขาการบัญชี เป็นการแนะนำเครื่องสำอางและอุปกรณ์ต่าง ๆ และวิธีการแต่งหน้าให้ดูสวยงาม และรอบบ่ายเป็นการอบรมหัวข้อ “English ไม่จำเจ OK Number1” โดยอาจารย์พุธิตา พรหมภู่ จากสถาบันสหสรรพศาสตร์ ในการอบรมมีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมอบรมที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมตอบคำถาม โดยมีนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์เป็นจำนวนมาก

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts