อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์อัจฉราวรรณ ท้าวด่อน อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้เดินทางไปยังโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts