คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! วันที่สอง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! ผ่านระบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting และ Live ผ่านเพจ Facebook : คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร “เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่บ้าน มทร.อีสาน Open House ครั้งที่ 9” ในส่วนของคณะบริหารธุรกิจ โดยรอบเช้าเป็นการอบรมหัวข้อ “สร้างคอนเทนต์สุดต๊าช ด้วย Canva” โดยอาจารย์ศศิวิมล กอบัว จากสาขาระบบสารสนเทศ และรอบบ่ายเป็นการอบรมหัวข้อ “LL ไม่ใช่แค่การขนส่ง” โดยอาจารย์ ดร.ธนพงษ์ จำปาหอม จากสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ในการอบรมมีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมอบรมที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมตอบคำถาม โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์กว่า 50 คน

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts