คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง!

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์.. สุดปัง! ผ่านระบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting และ Live ผ่านเพจ Facebook : คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร “เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่บ้าน มทร.อีสาน Open House ครั้งที่ 9” ในส่วนของคณะบริหารธุรกิจ โดยรอบเช้าเป็นการอบรมหัวข้อ “เศรษฐศาสตร์ จึ้งมากแม่” โดยอาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์ จากสาขาการเงิน และรอบบ่ายเป็นการอบรมหัวข้อ “การใช้ App การจัดการคลังสินค้า” โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา จากสาขาการจัดการ ในการอบรมมีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมอบรมที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมตอบคำถาม โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์กว่า 80 คน

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts