เปิดบ้านบริหารธุรกิจ Open House 2564

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ ได้ทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในกิจกรรม “เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่บ้าน มทร.อีสาน Open House ครั้งที่ 9” ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีการ Live สด ผ่านช่อง YouTube : มทร.อีสาน – RMUTI, Facebook : มทร.อีสาน – RMUTI และเพจ Facebook : คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีการแนะนำการจัดการศึกษาของสาขาการบัญชี สาขาการเงิน สาขาการตลาด สาขาระบบสารสนเทศ และสาขาการจัดการ ทั้งในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยภายในงานได้เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้ร่วมสนุกโดยตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึก ลงทะเบียนโควตาเข้าศึกษาต่อ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีน้อง ๆ ให้ความสนใจลงทะเบียนโควตากว่า 1 พันคน

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts