คณะบริหารธุรกิจ จัดทำคลิปวิดีโอผลิตสื่อการสอนออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาแบบเปิด

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้จัดทำโครงการผลิตสื่อการสอนออนไลน์วิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ โดยการจัดทำคลิปวีดีโอรายวิชาพื้นฐาน คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 10 รายวิชา ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2564 ณ ห้องสืบค้น ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการเรียนการสอน และเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบการศึกษาแบบเปิด (Thai MOOC)

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts