คณะบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นายกสมาคมศิษย์เก่าบริหารธุรกิจ อาจารย์อาวุโส และบุคลากร ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและบันทึกภาพร่วมกันในโอกาสดังกล่าว

ภาพ : ประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts