คณบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการตลาด ที่คว้ารางวัลชมเชยจากการแข่งขัน “CRAFT IDEA พาชุมชน โกออนไลน์”

วันที่ 28 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการตลาด ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมแข่งขันโครงการ ETDA Business Hackathon กิจกรรม “CRAFT IDEA พาชุมชน โกออนไลน์” ประจำปี 2564 โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Winner Winner ในหัวข้อ “ข้าวเกรียบชุมชนโตนด” ประกอบด้วย นางสาวสุภิศรา มูลทองหลาง, นายณัฐภัทร ขาวค้างพลู, นางสาวพจนา บามขุนทด และนางสาวตามอุรา สาดนุ่ม และทีม ผีเสื้อ 4 ตัว ในหัวข้อ “พาไข่เค็มทรงศรีโกออนไลน์” ประกอบด้วย นางสาวสลิลทิพย์ ม่วงใส, นางสาว สุธิตา จงเจริญสมบัติ, นางสาวญาราภรณ์ พลดงนอก และนางสาวสุภาดา พารื่นรัมย์

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts