คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ ETDA นำนักศึกษาฝึกเป็นโค้ชดิจิทัลชุมชน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ตามโครงการพัฒนากำลังคน (Workforce) เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์ (ภาคอีสาน) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านการไลฟ์สด (FB Live) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอบรมให้นักศึกษาเป็นโค้ชดิจิทัลชุมชน โดยให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ เข้าพื้นที่ไปช่วยเหลือชุมชนเกี่ยวกับการขายสินค้า สนับสนุนให้ชุมชนมีช่องทางการจัดจำหน่ายบนโลกออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กแฟนเพจ ไลน์@ มาร์เก็ตเพลสต่าง ๆ นอกจากนีั โค้ชดิจิทัลชุมชนยังนำสินค้ามาร่วมประชาสัมพันธ์ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กของคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน https://www.facebook.com/ba.rmuti เพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นยอดขายให้กับชุมชนต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้กับกลุ่มผู้ประกอบการได้นำไปฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างความยั่งยืนในการขายสินค้าของตนต่อไป

และสำหรับการไลฟ์สดในครั้งนี้ ดำเนินรายการโดย อ.ปุริม หนุนนัด อาจารย์ประจำสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการไลฟ์สด เจ้าของฉายา #คนน่ารักมักกินชา พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ในโครงการมีร้านค้าเข้าร่วมประชาสัมพันธ์ทั้งสิ้น จำนวน 19 ร้านค้า และมีรายการสินค้ามากกว่า 30 รายการ ทั้งกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค อาทิ ขนมจีนประโดก ลูกอมกะทิบ้านโตนด ห่อหมกใบยอบ้านตลาด ขนมถั่วตัดบ้านรวง ขนมทองม้วน เฉาก๊วยโบราณ หมี่โคราช ปลาร้าทอดสมุนไพร และเครื่องจักสาน

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts