สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านระบบสารสนเทศ ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams พัฒนาทักษะด้าน IT Support และการรับมือกับภาวะความเครียด

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านระบบสารสนเทศ ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการและต้อนรับวิทยากร โดยการอบรมครั้งนี้ เป็นการดำเนินกิจกรรมที่ 2 และ 3 โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณชัญญาพัทธ์ ก้องวีรธาดาสิริ นักจิตวิทยาชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ความเครียดและภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น พร้อมทั้งการรับมือกับปัญหาภาวะความเครียดในช่วงโควิด-19 สำหรับในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ทักษะและคุณสมบัติงานด้าน IT Support โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณธีรวัฒน์ ทองประมูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีเทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้าน IT Support จากอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นความรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกสหกิจและฝึกงาน โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 70 คน

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts