หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ ได้รับคัดเลือกเป็นคณาจารย์นิเทศสหกิจดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย คณาจารย์สาขาระบบสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์นงลักษ์ อันทะเดช หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคณาจารย์นิเทศสหกิจดีเด่น และนายศุภมิตร จันทร์โทวงศ์ ศิษย์เก่าสาขาระบบสารสนเทศ  กรรมการผู้จัดการบริษัท มีตติ้งครีเอทีฟ จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาการทำงานดีเด่นในสถานประกอบการ จากโครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

พร้อมกันนี้ คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์ อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการตัวอย่าง เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

หมวดหมู่

Recent Posts