คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 14

วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 14 ผ่านระบบ ZOOM โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดี คณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ และนักศึกษาใหม่ โดยกิจกรรมนี้ได้ถูกจัดขึ้นเพื่อแนะนำคณาจารย์ หลักสูตร การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา นอกจากนี้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ผู้นำกับการจัดการวิกฤตในยุคปกติใหม่ (New Normal) เพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ จากคุณมารุต ชุ่มขุนทด ผู้บริหาร Class Cafe และการเสวนาหัวข้อ กลยุทธ์การเรียน MBA ให้ประสบความสำเร็จ โดยศิษย์เก่าบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts